K O S T A R Y K A

TRANSFORMACJA MOSTU NA RZECE SIXAOLA

6.03.2015

Do VII.2017 roku przejście graniczne Sixaola między Kostaryką i Panamą przejdzie transformację. Wybudowany zostanie nowy 4-jezdniowy, 260-metrowy most ze ścieżką rowerową i chodnikami. Całkowity koszt budowy wyniesie 15 mln $. 10 mln $ będzie finansowane przez agencję pomocową rządu meksykańskiego – Fundację Infrastrukturalną dla Państw Mezoameryki i Karaibów. Pozostałe 5 mln $ pokryje Kostaryka. Biuro dla Projektów Usługowych przy Narodach Zjednoczonych (UNOPS) będzie odpowiedzialne za zarządzanie przetargami publicznymi, badaniami nad wykonalnością, projektem, budową i nadzorowaniem projektu. Obecnie przejście funkcjonuje dzięki zbudowanemu w 2012 roku z prefabrykatów przenośnego stalowego mostu kratownicowego. Przechodnie korzystają także ze starego mostu kolejowego.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie