K O S T A R Y K A

DWIE USTAWY O DZIECIACH

24.11.2015

Parlamentarzyści z komisji ds. Dzieci i Młodzieży zatwierdzili dwa projekty ustawy rozszerzające prawa i ochronę nad nieletnimi w Kostaryce. Pierwsza z nich ma zapobiegać jakichkolwiek krokom mającym na celu rozbudzanie seksualności u dzieci, w tym organizowanie konkursów piękności i pokazów mody z udziałem nieletnich. Ustawa zakazuje tego typu wydarzeń nawet gdy są prowadzone za zgodą rodziców. Osoby, które organizują takie przedsięwzięcia będą podlegać karze grzywny do wartości 14 pensji minimalnych (ponad 9.000 $). Fundusze zebrane z takich kar przeznaczane mają być na Kostarykański Urząd ds. Dzieci. Druga z ustaw gwarantuje rodzicom dzieci poważnie chorym prawo do urlopu zdrowotnego oraz w wyjątkowych sytuacjach pomocy materialnej. Taki urlop odnawialny byłby co 30 dni lub jeśli kondycja pociechy by się poprawiła mógłby być zakończony wcześniej. Udogodnienia takie obejmowałyby rocznie rodziców około 200 dzieci.