K O S T A R Y K A

ZAWIESZENIE POZWOLENIA NA EKSPORT PŁETW

4.03.2015

Ministerstwo Środowiska wydało dekret na mocy którego zawieszono na 6 miesięcy wydanie pozwolenia na eksport płetw głowomłotów. Stało się to po oburzeniu grup enwironmentalistów, którzy oskarżają rząd o pogwałcenie przepisów międzynarodowych dotyczących zagrożonych gatunków.