K O S T A R Y K A

WOLNOŚĆ PRASY

11.02.2015

Reporterzy Bez Granic w dorocznym rankingu wolności prasy uplasowali Kostarykę na 16 miejscu (na 180 krajów). Jest to najwyższy wynik od 2002 roku, kiedy zajmowała wówczas 15 pozycję. W badanym roku nie stwierdzono żadnych przypadków nękania dziennikarzy w Kostaryce. Gwatemala znalazła się na 124 miejscu, Honduras 132, Salwador 45, Nikaragua 74, a Panama 83.