K O S T A R Y K A

105-METROWE OSUWISKO

28.01.2015

We wczesnych godzinach rannych doszło do osuwiska na 33 kilometrze Autostrady Panamerykańskiej. Osunęła się ziemia na szerokości 105 metrów (przesunięcie miało głębokość 20 metrów). Z powodu deszczów i nasiąknięcia gruntu zmyciu uległ zewnętrzny pas jezdni.