K O S T A R Y K A

SPADEK PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ

22.01.2015

Eksport w przemyśle elektronicznym spadł o 19%, w przemyśle spożywczym o 3,6%, chemicznym i farmaceutycznym – 2,4%, tekstylnym - 9,2%, papierniczym - 7%, gumowym - 1,8%. Pod koniec 2014 roku eksport sektora przemysłowego wyniósł 8.389 mln $ (o 382 mln $ mniej niż w 2013, kiedy zyski wyniosły 8.771 mln $). Niemniej jednak w 2013 roku produkcja urządzeń medycznych wyniosła 287 mln $. Głównym powodem takiego tanu rzeczy był ogólny spadek produkcji dla Ameryki Środkowej.