K O S T A R Y K A

ODPADY PO PALMARES

22.01.2015

Podczas pierwszych 5 dni trwania Festiwalu Palmares zebrano 5 ton odpadów recyklingowych. Zebrane zostały przez Coca Colę w ramach inicjatywy Misji Planeta. Rozwieziono je pomiędzy kilkoma przetwórniami. Zebrano 3 tony aluminium, tonę tektury, tonę plastiku i 500 kg szkła. W 2014 roku w ramach podobnej misji zebrano 12,5 tony odpadów.