K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

IRAZU I MIKROWSTRZĄSY. PODWYŻSZONA AKTYWNOŚĆ TURRIALBA.19.01.2015

Od XII mieszkańcy kilku miejscowości wokół wulkanu Irazu odczuwają mini i mikro wstrząsy (o wartościach od 1,5-3,9R). Najsilniejszy miał miejsce 13.I, kiedy w ciągu jednego dnia odczuwalnych było 50 mikrowstrząsów. Zdaniem wulkanologów nie oznacza to jednak zmiany aktywności wulkanu. Badają czy jest korelacja między mikrowstrząsami w Irazu i podwyższoną aktywnością Turrialby. Oba wulkany oddalone są od siebie o 10 km. 222-metrowa szczelina (1,4 m. szer. i do 90 cm gł.) w pobliżu krateru spowodowała osuwiska na obszarze 15 ha, w bliskim sąsiedztwie 84 wież telekomunikacyjnych. Obawiają się tego członkowie Narodowej Izby Radia i Telewizji (CANARTEL). Jeśli rysa będzie się powiększała rozważa się zmianę lokalizacji wież. Eksperci od telekomunikacji ostrzegają jednak, że trudno jest odszukać podobną lokalizację do Irazu, która pozwalałaby zapewnić zasięg 60% kraju. Niezbędne są badania czy rysa spowodowana jest ostatnią aktywnością czy może po prostu deszczami.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Kostaryka

Turrialba

Irazu