K O S T A R Y K A

OCENA STREFY WOLNEGO HANDLU AMERYKI ŚRODKOWEJ (CAFTA)

13.01.2015

Strefa Wolnego Handlu Ameryki Środkowej (CAFTA) stała się narzędziem w długoterminowym procesie stawania się przez Kostarykę krajem mniej zależnym od turystyki. Niespodziewanie USA i Kostaryka ustawiły się jako główni rozgrywający w tym porozumieniu. 40% eksportu CAFTA do USA pochodzi z Kostaryki. W 2013 roku Kostaryka odnotowała nadwyżkę handlową z USA – 4,7 bln $. W 2013 roku eksport do USA wyniósł 11,9 bln $ co stanowiło 19,46 % PKB. Import zaś wyniósł 7,2 bln $ (11,7% PKB). CAFTA spowodowała jednak odpływ wysoce wykształconej kadry. Stało się to realne dzięki takim amerykańskim firmom jak Bank Ameryki, Citibank, HP rekrutującym pracowników do swoich przedstawicielstw w USA. W 2013 roku bezrobocie osiągnęło poziom 7,9 % (skok z 7,8% w 2012). Kostaryka ma drugi największy wskaźnik bezrobocia w regionie. PKB w 2015 roku prognozowane jest na 4,3%. (2014 – 3,7%). Jednak sytuacja, że PKB kraju w 20% pochodzi z eksportu towarów do jednego kraju może sprawić, że taka ekonomia szybko się załamie.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie