K O S T A R Y K A

KOSTARYKA CHCE PREZENTU OD CHIN

4.11.2015

Prezydent Luis Guillermo Solis spotka się jutro z wysoko postawionym reprezentantem Komunistycznej Partii Chin. Kostaryka chciałaby wynegocjować sprzedaż 1 bln $ długu publicznego do Chin. Rząd ma nadzieję że to pomogłoby wypełnić deficyt budżetowy w 2016 roku. To będzie pierwsza wizyta na tak wysokim szczeblu pomiędzy oboma krajami od 2013 roku (wizyta prezydenta Chin Xi Jinping).

Tym razem jednak nie będzie tak łatwo. Eksperci finansowi twierdzą, że by zrealizować takie ewentualne porozumienie, Kostaryka musiałaby wypuścić na lokalny rynek obligacje denominowane w kostarykańskich colonach (na kwotę około 540 bln c) i w takiej formie mogłyby być one sprzedane do Chin. Taki krok nie wymagałby zatwierdzenia go przez parlament. Tego typu mechanizm miał być wcześniej stosowany np. w Ekwadorze czy Argentynie. Administracja Solisa poszukuje też sfinansowania wartego 1 bln $ długu po połowie przez Międzyamerykański Bank Rozwoju (IDB) i Bank Światowy.