K O S T A R Y K A

DELEGACJA CHIN W KOSTARYCE

5.01.2015

Prezydent Kostaryki Luis Guillermo Solís spotkał się z prezydentem Chin Xi Jinping. Podpisano porozumienie o współpracy, które zakłada otwieranie w Kostaryce specjalnych stref ekonomicznych dla chińskich przedsiębiorstw. Tym samym Kostaryka ma szansę stać się centrum zaawansowanej technologii. Mogą być w niej produkowane samochody lub urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej (panele słoneczne). Solis już w kampanii wyborczej obrał sobie za cel stworzenie wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy. Chiny widzą Kostarykę jako okno do nowych rynków w Ameryce Łacińskiej. Kostaryka jest jedynym krajem Ameryki Środkowej mającym stosunki dyplomatyczne z Chinami (zamiast z Tajwanem). Podczas spotkania rozmawiano także o przyspieszeniu procesu zatwierdzającego eksport kostarykańskich produktów żywnościowych do Chin. Na podstawie porozumienia o wolnym handlu Kostaryka eksportuje teraz do Chin kawę, banany, wieprzowinę i langusty.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie