K O S T A R Y K A

ZAKAZ POŁOWU NA ŻYWĄ PRZYNĘTĘ

26.12.2014

Policja Ochrony Wybrzeża zatrzymała łódź z kilkoma rodzajami żywej przynęty, (co jest czynem zabronionym w zatokach). Używanie przynęty jest legalne jedynie na otwartych wodach.