K O S T A R Y K A

NA NOWO ODKRYTO ŻABY UZNANE ZA WYMARŁE

25.12.2014

W Kostaryce odkryto na nowo żaby Golfito [Craugastor taurus]. Uznawane były za zaginione od 1997 roku. W latach 2000-2012 naukowcy przejrzeli 81 strumieni w których żaby funkcjonowały w latach 1963-1990. Tymczasem odkryto je w dwóch całkiem nowych lokalizacjach. Badania wykazały, ze żaby te przetrwały chorobę grzybiczą chytridiomikozę wywołanej przez pasożyta Batrachochytrium dendrobatidis. Zaraza ta była głównym czynnikiem pomoru żab w 1987 roku. W ostatnich latach dokonano 8 podobnych odkryć gatunków uznanych za wymarłe.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie