K O S T A R Y K A

KORUPCJA

24.12.2014

Podług sporządzonego przez Transparency International Indeksu Percepcji Korupcji 2014 Kostaryka uzyskała 54 punkty (na 100). Zajęła 47 pozycję ex equo z Węgrami i Mauritiusem. Inne kraje regionu osiągnęły następujące wyniki: Salwador (39), Panama (37), Gwatemala (32), Honduras (30), Nikaragua (28).

Inne na ten temat

Podobne tematycznie