K O S T A R Y K A

PRZEDŁUŻENIE POZWOLENIA NA DOKOWANIE JEDNOSTEK USA

16.12.2014

Parlament zatwierdził pozwolenie na dokowanie 44 jednostek amerykańskiej Straży Przybrzeżnej która wraz z kostarykańskimi odpowiednikami prowadzi wspólne patrole wód terytorialnych. Ambasada USA zwróciła się o to do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 21.XI. Za pozwoleniem głosowało 35 na 44 obecnych parlamentarzystów. Wszyscy z partii Szeroki Front (FA) byli temu przeciwni. Podług porozumienia podpisanego w 1999 roku pozwolenie na dokowanie amerykańskich jednostek musi być przedłużane co pół roku. Obejmuje ono też statki zaopatrzeniowe.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie