K O S T A R Y K A

ZATRUTA WODA ARSZENIKIEM? RACHUNKI ZA WODĘ.

12.12.2014

Kostarykańskie Wodociągi (AyA) ogłosiły, że milion Kostarykan otrzymuje wodę kranową zanieczyszczoną fekaliami. Obwiniają oni za ten fakt system wodny ASADA, od którego uzależnionych jest 82% ludności z terenów wiejskich. We IX.2013 roku Kostarykańska Izba Kontroli (Contraloria) uwypukliła, że 370 lokalnych sieci wodociągowych przekraczało dozwolone limity na zanieczyszczenia mikrobiologiczne. 1.350 zaś nie chlorowało wody. Zadawano sobie pytanie czy AyA ma ukryte motywy. W przeszłości przedsiębiorstwo stosowało nagonkę na lokalne wodociągi i wyrażało przy tym chęć ich przejęcia. Po takim ewentualnym przejęciu mieszkańcy obawiają się wyższych rachunków. Część odbiorców wody w systemie ASADA nie płaci za zużycie faktyczne wody, ale otrzymuje faktury na podstawie miesięcznych stawek bez względu na zużycie. (W wielu przypadkach tak niskie jak 4.000 colonów na miesiąc). W X.2014 taka zamiana (lokalnego operatora na państwowego) zaistniała w Brasil de Mora (Ciudad Colon). Rachunki wzrosły wówczas o 1.000% (z 8.000 na 60.000 colonów).

Z kolei sama AyA ma również problem ze swoją wodą. Ujawniono, że w Golfito mieszkańcy otrzymują wodę z przekroczonymi limitami arszeniku. Podobnie było w Bagaces. Ministerstwo Środowiska w IX.2013 wysłało do miasteczka beczki z zardzewiałymi gwoździami odpowiedzialnymi za sączki arszenikowe. Wskutek tego doszło do protestów na ulicach.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie

Racjonowanie wody (28.IX.2015)
Solis w Guanacaste (24.VII.2015)
Kłopoty z wodą w Atenas (7.X.2014)
Chłopiec wpadł do kanalizacji (28.IX.2014)