K O S T A R Y K A

PRZEMOC WOBEC DZIECI

10.12.2014

Liczba przemocy wobec dzieci osiągnęła największe wyniki od 5 lat. W 2014 roku do Szpitala Dziecięcego zgłosiło się 2.377 dzieci wobec których użyto przemocy. Dziennie pracownicy udzielali pomocy w 7 takich przypadkach podczas gdy w ubiegłym roku w 4. W latach 2006-2014 więcej jak 20.000 młodocianych było hospitalizowanych z podejrzeniem przemocy. W ostatnich 3 latach 1.700 zostało rannych z powodu zaniedbań dorosłych (z czego 578 przypadków zdarzyło się w 2014 roku). Rany dotyczyły oparzeń, zatruć, duszenia i okaleczeń po ostrych narzędziach.