K O S T A R Y K A

POŻYCZKI BANKOWE – STATYSTYKA

1.12.2014

Coraz więcej Kostarykan pobiera pożyczki bankowe na zakup domów i terenów. W okresie IX.2013-IX.2014 instytucje finansowe przyznawały średnio co miesiąc 2.659 pożyczek na domy. To o 21% więcej niż w poprzednich 12 miesiącach. Banki pożyczają pieniądze na niższe raty procentowe oraz pożyczki długoterminowe. Przeciętna pożyczka wynosi 25 mln colonów. Od I.2012 spadają natomiast pożyczki na posiadłości komercyjne.