K O S T A R Y K A

POŻYCZKI BANKOWE – STATYSTYKA

1.12.2014

Coraz więcej Kostarykan pobiera pożyczki bankowe na zakup domów i terenów. W okresie IX.2013-IX.2014 instytucje finansowe przyznawały średnio co miesiąc 2.659 pożyczek na domy. To o 21% więcej niż w poprzednich 12 miesiącach. Banki pożyczają pieniądze na niższe raty procentowe oraz pożyczki długoterminowe. Przeciętna pożyczka wynosi 25 mln colonów. Od I.2012 spadają natomiast pożyczki na posiadłości komercyjne.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie