K O S T A R Y K A

DWIE USTAWY CHRONIĄCE DZIECI

24.11.2015

Parlamentarzyści z komisji ds. Dzieci i Młodzieży zatwierdzili dwa projekty ustawy rozszerzające prawa i ochronę nad nieletnimi w Kostaryce. Pierwsza z nich ma zapobiegać jakichkolwiek krokom mającym na celu rozbudzanie seksualności u dzieci, w tym organizowanie konkursów piękności i pokazów mody z udziałem nieletnich. Ustawa zakazuje tego typu wydarzeń nawet gdy są prowadzone za zgodą rodziców. Osoby, które organizują takie przedsięwzięcia będą podlegać karze grzywny do wartości 14 pensji minimalnych (ponad 9.000 $). Fundusze zebrane z takich kar przeznaczane mają być na Kostarykański Urząd ds. Dzieci. Druga z ustaw gwarantuje rodzicom dzieci poważnie chorym prawo do urlopu zdrowotnego oraz w wyjątkowych sytuacjach pomocy materialnej. Taki urlop odnawialny byłby co 30 dni lub jeśli kondycja pociechy by się poprawiła mógłby być zakończony wcześniej. Udogodnienia takie obejmowałyby rocznie rodziców około 200 dzieci.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie