K O S T A R Y K A

PROJEKT JOINT VENTURE RAFINERII

27.11.2014

Rządy Kostaryki i Chin zamierzają kontynuować warty 1,3 bln $ projekt poszerzenia rafinerii ropy w Moin. Jako joint venture pomiędzy kostarykańską rafinerią RECOPE, a Chińską Narodową Spółką Naftową. Sfinansowaniem projektu zainteresowany jest Chiński Bank Rozwoju. (Projekt ten stanął w miejscu w 2013 z powodu nieprawidłowości). Część porozumienia zawiera możliwość produkowania biopaliw i wykorzystanie technologii ograniczających emisję dwutlenku węgla.