K O S T A R Y K A

DOKERZY

5.11.2014

Związki zawodowe dokerów Sintrajap zgodziły się zawiesić strajk w Limon i Moin po tym jak administracja portu JAPDEVA obiecała nie potrącać z pensji pracowników za 16 dni w których strajkowali. Decyzja ta zapadła po tym jak sąd pracy uznał strajk za nielegalny.

Do strajku doszło po tym jak Sąd Konstytucyjny oddalił w ubiegłym miesiącu apelację związków przeciw nowemu Terminalowi Kontenerowemu w Moin (firmie APM Terminals). Sintrajap powoływał się w apelacji na szczególną klauzulę w koncesji która podobno dawała APM nielegalny monopol na załadowywanie i rozładowywanie kontenerów w porcie Limon.