K O S T A R Y K A

ENERGIA GEOTERMALNA

29.10.2014

Posłowie z Partii Działania Obywatelskiego (PAC) uważają, że poprzez zwiększenie pozyskiwania energii geotermalnej z parków narodowych spowoduje się znaczne obniżenie cen energii w kraju. Podług ich założeń do pozyskiwania energii geotermalnej zgodę miałby mieć jedynie Kostarykański Instytut Elektryczności (ICE). W VII.2014 roku parlament zaaprobował powołanie elektrowni geotermalnej wartej 1 bln $ w pobliżu Rincon de la Vieja. Kostaryka wykorzystuje taką energię w ograniczonym stopniu od 1994 roku. PAC optuje także za rozwinięciem innych rodzajów elektrowni takich jak wiatrowe, słoneczne i wykorzystujące biomasę, które w przeciwieństwie do geotermalnych będą zarządzane przez sektor prywatny.