K O S T A R Y K A

KOSTARYKA TRACI W ZGROMADZENIU NARODOWYM

20.10.2014

Kostaryka utraciła miejsce w 47-członkowym Komitecie Praw Człowieka Zgromadzenia Narodowego ONZ. W głosowaniu zabrakło jej 9 głosów do 2/3 poparcia członków Zgromadzenia (120/129). Kostaryka była jednym z 4 krajów regionu ubiegających się o 3 wolne miejsca przeznaczone dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Została jednak ostatecznie wyprzedzona przez Boliwię, Salwador i Paragwaj. We IX.2014 roku prezydent Luis Guillermo Solís przekonywał podczas wystąpienia by wybrać Kostarykę po raz drugi. Przyznał, że Kostaryka za późno rozpoczęła kampanię o reelekcję.