K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

NOWE TARYFY EKSPORTOWE ANANASÓW13.10.2014

Adgardo Araya z Szerokiego Frontu (FA) i przedstawiciele społeczności żyjących w sąsiedztwie plantacji twierdzą, że w wielu przypadkach plantacje powodują zniszczenia środowiska. Przedstawili projekt dekretu w którym nakreślili moratorium na rozwój monokulturowych plantacji ananasów na kolejne 5 lat. Araya stwierdził, że plantacje powodują też choroby i że wiele z nich prosperuje bezkarnie. Wzywał też do ustanowienia nowego podatku 1$ za skrzynkę eksportową. W 2013 roku eksport ananasów wygenerował 834,2 mln $, co stanowiło 1,7% GDP.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Kostaryka

gwajawa

ananasy