K O S T A R Y K A

ORGANICZNE PRODUKTY ROLNE

13.10.2014

Kostaryka wykorzystuje sytuację, kiedy od 2 lat obserwowany jest wzrost zapotrzebowania na międzynarodowym rynku na organiczne produkty rolnicze. W porównaniu do 2011 roku kraj obserwuje wzrost eksportu tych produktów o 2.000 ton w latach 2012 i 2013. Według Narodowej Organizacji Rolniczej (PNAO), w 2013 roku 70% krajowych organicznych produktów rolnych sprzedanych zostało na rynek międzynarodowy. Wielkość ich eksportu wyniosła 13.000 ton (2013). W Kostaryce jest ponad 2.000 małych farm organicznych produkujących warzywa, rośliny strączkowe, kawę, banany oraz ananasy. Rolnicy w Kostaryce w ostatnich latach podejmują kroki ograniczające używania chemikaliów w rolnictwie. W 2013 roku zużyli 9,1 kg agrochemikaliów na hektar (w 2008 - 20,1 kg).