K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

ROZSZERZA SIĘ OBSZAR NIEDOSTĘPNOŚCI WOKÓŁ TURRIALBY1.11.2015

Po szeregu erupcji w ubiegłym tygodniu Narodowa Komisja Bezpieczeństwa (CNE) zapowiedziała że rozszerzy środki bezpieczeństwa wokół wulkanu. Tym samym nie będzie można wchodzić na teren w obrębie 2 km od krateru. Dalsze 3 km obszaru dostępne mogą być jedynie dla rolników będących właścicielami gruntów i to jedynie w obecności pracownika Ministerstwa Rolnictwa i Zwierząt Hodowlanych (MAG). W weekend trwały prace ewakuacyjne 279 zwierząt (z 13 farm) spod krateru. Zawieszono zajęcia szkolne w znajdującej się na zboczu Turrialby szkole El Volcán w miejscowości La Central. Przeniesiono też egzaminy końcowe studentów z Unidad Pedagógica El Torito do koledżu Santa Teresita. Zamknięty jest dla zwiedzających Park Narodowy Turrialba. Wulkan wybucha nieprzerwanie od 23.X. W ostatnim dniu miesiąca wyrzucił popiół na 1.000 metrów w atmosferę.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Kostaryka

Turrialba

wybuch