K O S T A R Y K A

ŻYWNOŚĆ GENETYCZNIE MODYFIKOWANA (GMO)

30.09.2014

Państwowy Urząd Fitosanitarny opublikował mapę Kostaryki z zaznaczonymi obszarami farm wykorzystujących żywność genetycznie modyfikowaną (GMO). Większość z nich zlokalizowana jest w obrębie Liberii, Canas i Las Juntas. Przez lata środowiskowi aktywiści oraz studenci próbowali odpowiedzieć na pytanie jaki wpływ mają takie uprawy na okoliczne miejscowości. Twierdzą, że władze nie mają kompetencji by uważać, że uprawa takich roślin jest czyniona w bezpieczny sposób. Pola na których są uprawiane nie mogą potem służyć pod uprawę innych roślin. Nie ma też żadnych badań naukowych, że GMO nie czynią żadnych spustoszeń w zdrowiu. Zwraca się uwagę na to, że pozwolenia na taką działalność nie mają daty ważności. Po zaakceptowaniu ich przez Narodową Specjalistyczną Komisję Biobezpieczeństwa, potem nie są już poddawane weryfikacjom. 11.XI.2014 roku Sąd Konstytucyjny zawyrokował, że regulacje o ochronie sanitarnej są niekonstytucyjne ponieważ informacje techniczne podawane przez firmy chcące uprawiać GMO są poufne.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie