K O S T A R Y K A

POŻYCZKA Z BANKU ŚWIATOWEGO

23.09.2014

Rząd Luisa Guillermo Solisa poszukuje pożyczki z Banku Światowego na pokrycie spłaty zadłużenia i sfinansowania wydatków państwa na pierwszą połowę 2015 roku. Ministerstwo Finansów wydało oświadczenie, że rozmowy są dopiero w początkowej fazie i potrwają zapewne jeszcze kilka miesięcy zanim ewentualna pożyczka trafiłaby pod ocenę parlamentu. Kostaryka ma obligacje skarbowe wartości 1,7 bln $, których termin ważności upływa w pierwszej połowie roku. Będzie trzeba zrefinansować przynajmniej 61% tej wartości z nowym zadłużeniem. W 2015 roku planowany deficyt fiskalny wyniesie 6% PKB.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie