K O S T A R Y K A

WYDATKI PUBLICZNE

15.09.2014

W pierwszych 7 miesiącach 2014 roku wydatki na prace publiczne zwiększyły się o 50% w porównaniu z analogicznym okresem z roku ubiegłego. Łączna ich suma kształtowała się na poziomie 468 mln $. Ten trend powinien się utrzymać w przyszłym roku ponieważ rząd zamierza dodać do budżetu 12% więcej wydatków na ten cel. Celem na przyszły rok jest poprawa telekomunikacji, elektryczności, dostaw wody i systemu wodociągowego. Dwoma największymi projektami pierwszej połowy 2014 roku było poszerzenie Autostrady Panamerykańskiej między Canas i Liberią oraz położenie nowego kocyka asfaltowego na Szosie 32 między San Jose i Limon. Mimo to wciąż wydatki publiczne stanowią zaledwie 8,5% wydatków rządu. Według wydanego na 2014-2015 Światowego Raportu Konkurencyjności, Kostaryka zajęła 103 miejsce pod względem ogólnej infrastruktury, 119 pod względem dróg, 115 infrastruktury i 120 pod względem efektywności w wydatkach rządowych (na 144 kraje świata).