K O S T A R Y K A

SEKTOR BUDOWNICTWA NA MINUSIE

10.09.2014

Urząd Budownictwa Kostarykańskiego (CCC) przewiduje, że w budownictwie rok zakończy się na minusie. W porównaniu z 2013 rokiem prognozuje spadek o 9%. Wini za to wysokie koszty materiałów budowlanych, biurokracje i przesadne kontrole. Tymczasem jeszcze na początku roku Bank Centralny przewidywał pozytywny wzrost w sektorze budowlanym rzędu 5,7%. W VII.2014 obniżył swoje przewidywania, niemniej jednak wciąż pozostawały optymistyczne i zakładały wzrost o 3,2%. Obniżył również oczekiwania na 2015 rok z 4,1 na 1,3%.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie