K O S T A R Y K A

EKSPORT SPRZĘTU MEDYCZNEGO

1.11.2015

Podług ostatnich danych statystycznych w Kostaryce rozkwita przemysł urządzeń medycznych. Do IX.2015 wysłano na eksport urządzenia o łącznej wartości 1.527 bln $. Jeśli tempo ich eksportu się utrzyma (170 mln $ miesięcznie), Kostaryka zamknie rok wartością 2 bln $. Kraj stał się drugim największym w Ameryce Łacińskiej eksporterem urządzeń medycznych po Meksyku. Obecnie sektor ten stanowi 20% ogólnego eksportu.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie