K O S T A R Y K A

NOWE PRZEPISY WIZOWE

31.08.2014

Władze sprostowały wcześniejsze informacje, że grzywny będą nakładane jedynie na osoby z nieaktualnymi wizami pracowniczymi i rezydenckimi. Wcześniej na początku VIII.2014 plotka głosiła, że grzywny obejmą wszystkie osoby przebywające w kraju, w tym turystów. W tym ostatnim przypadku deportacje będą się odbywać, ale osoby te nie będą obciążane żadnymi karami finansowymi. Ci na których nałożone będą kary 100$ i nie będą mogli lub chcieli ich uiścić będą za karę mieli zabroniony powrót do Kostaryki na okres 3-krotny okresowi o jaki nie przedłużyli wizy. Kary muszą być opłacone na 48 godzin przed opuszczeniem kraju w Banku Kostaryki. Jest to część pakietu zmian w prawie imigracyjnym jakie weszło w życie z dniem 1.VIII. Innym przepisem jest grzywna w wysokości od 2-20 pensji minimalnych dla osób które zatrudniają cudzoziemców bez ważnych wiz pracowniczych. To samo dotyczy osób które oferują noclegi dla osób którym skończyły się wizy.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie