K O S T A R Y K A

KONTROLOWANE PODTOPIENIA

27.08.2014

Kostarykański Instytut Elektryczności (ICE) ostrzega turystów i mieszkańców przed ewentualnymi podtopieniami wzdłuż brzegu rzeki Reventazon na odcinkach od tam w Cachi i Angostura. Miało być to rezultatem prac konserwacyjnych. Podtopienia miały być podobne do tych jakie są obserwowane po ulewnych deszczach. Rzeka Reventazon dostarcza 25% wody pitnej dla aglomeracji San Jose.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie