K O S T A R Y K A

MOST PRZYJAŹNI W ZŁYM STANIE

26.08.2014

Eksperci z Narodowego Laboratorium Materiałów i Modeli Strukturalnych (LANAMME) orzekli, że niezbędne są natychmiastowe prace renowacyjne na Moście Przyjaźni. Bez tego budowla może się po prostu rozpaść. Zagrożeniem są rozszerzające się łączenia poszczególnych części mostu. Innym problemem jest zmęczenie materiału oraz pęknięcia betonu na filarach ukazujące znajdującą się pod nim stal. Zniszczenia spowodowane są licznymi trzęsieniami po których most nigdy nie był reperowany.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie