K O S T A R Y K A

NIE DLA PODWYŻKI PODATKÓW

7.08.2014

Kostaryka przesunie podwyżkę podatków na 2017 rok. Rząd Luisa Guillermo Solisa skupia się nad stosowaniem sankcji dyscyplinarnych wobec migających się od płacenia podatków tak by ograniczyć rosnący deficyt fiskalny. Wcześniej w swojej kampanii wyborczej Solis nawoływał do niepodnoszenia podatków do 2016 roku. 31.VII wysłał do Parlamentu trzy projekty ustaw. Pierwsza o ściganiu uchylających się od płacenia podatków, druga zamieniająca podatek obrotowy na podatek od wartości dodanej oraz o odłożeniu do 2016 przekształcenia stawek podatku dochodowego. W tym tygodniu z powodu nieprzestrzegania obowiązku opłaty podatku obrotowego zamknięto 16 firm w kraju. Przewiduje się, że deficyt budżetowy Kostaryki w 2014 roku zwiększy się do 6,6% (wzrost o 0,6%).

Inne na ten temat

Podobne tematycznie