K O S T A R Y K A

OPÓŹNIENIA W PROCESACH SĄDOWYCH

7.08.2014

Przeciętnie w Kostaryce na proces karny czeka się rok. Przeważająca większość procesów przewidziana jest dopiero na koniec 2015 lub początek 2016. Największe opóźnienia znajdują się w sądzie w Goicoechea, gdzie procesy przewidziane są dopiero na VIII.2017 roku. Priorytetowymi sprawami są te gdzie pozwani przebywają obecnie w aresztach oraz te w których chodzi o molestowanie seksualne nieletnich.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie