K O S T A R Y K A

PETYCJA O UNIEWAŻNIENIE UTORYZACJI STACJI DIAGNOSTYCZNEJ

4.08.2014

Sąd wysłucha dzisiaj petycji Kostarykan ze Stowarzyszenia Zintegrowanych Warsztatów Samochodowych (ATICO) by unieważnić wydaną w 2002 roku autoryzację dla odpowiedzialnej za coroczne inspekcje w Kostaryce hiszpańskiej firmy Riteve. Wcześniej to stowarzyszenie posiadało 80 punktów diagnostycznych. Teraz oskarża Riteve o stosowanie monopolu i straty pieniężne.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie