K O S T A R Y K A

EXPORT, NARKOTYKI I KONTENERY

28.07.2014

Kostaryka jest wiodącym eksporterem ananasów na świecie. W 2013 roku eksport ananasów wygenerował 834,2 mln $, co stanowi 1,7% PKB. Według Izby Handlu Zagranicznego (PROCOMER), na międzynarodowy handel owocami i innymi produktami negatywny wpływ ma używanie kontenerów do wysyłki (głownie do Europy) narkotyków. To psuje image kraju na rynkach międzynarodowych. Firmy eksportujące wdrażają mechanizmy bezpieczeństwa by uniemożliwiać kartelom ingerowanie w ładunki jakie przesyłają za granicę. To z kolei zwiększa koszty wysyłki kontenerów.

Od I do VII Policja Antynarkotykowa (PCD) przejęła 538 kg kokainy ukrytej w 4 kontenerach do Europy. Przez cały 2013 rok, w 9 kontenerach skonfiskowano łącznie 1.725 kg kokainy. W V.2014 Policja rozbroiła 12-osobowy gang dilerów narkotykowych, który wykorzystywał do przewożenia narkotyków kontenery firm mających zezwolenie PROCOMER-a do eksportu ananasów i manioku.

Zazwyczaj narkotyki ukrywane są w kontenerach w Kolumbii, potem docierają do Kostaryki gdzie są przeładowywane do kontenerów z lokalnymi produktami eksportowymi. Przeważnie narkotyki odkrywane są w Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Do portu Moin wpływają statki przewożące do 2.500 kontenerów na pokładzie. Od 2010 roku w Moin działa Jednostka Kontroli Kontenerów. Składa się z członków policji fiskalnej, policji narkotykowej oraz dyrektoriatu wywiadowczego. Po oddaniu nowego terminalu w Moin będą mogły wpływać statki do 8.500 kontenerów na pokładzie. Budowa rozpoczęła się w III, ale data zakończenia nie została jeszcze ustalona ze względu na kilka przerw w pracach spowodowanych pozwami i strajkami.