K O S T A R Y K A

SOLIS Z ANTYNAGRODĄ REKINIĄ

24.11.2015

W wykupionym ogłoszeniu w dzienniku La Nacion, organizacja obrońców środowiska Sharkproject International ogłosiła nominację prezydenta Luisa Guillermo Solísa do nagrody Wroga Rekinów 2016. (To już drugi przypadek w historii Kostaryki bowiem w 2006 roku nagrodę tę „zdobył” Abel Pacheco). Nominacja uargumentowana została ostatnimi decyzjami cofnięcia ochrony dla rekinów w Kostaryce. Zwycięzca otrzyma w I.2016 gnijącą płetwę.

Podług enwironmentalistów antyrekinowa polityka rozpoczęła się wraz z objęcie stanowiska prezydenta przez Solisa. Wprowadzono wówczas minimalne wielkości połowowe dla rekinów. Administracja Solisa dwukrotnie (XI.2014 i II.2015) zezwoliła na wysyłkę eksportową do Hong Kongu płetw głowomłotów tropikalnych. Uczyniono to kilka miesięcy po tym jak Konwencja o Międzynarodowym Handlu Zagrożonymi Gatunkami Dzikiej Fauny i Flory (CITES) wprowadziła w życie przepisy prawne dotyczące tych gatunków. Zdaniem ekspertów tej organizacji takie wysyłki mogłyby mieć sens tylko wtedy kiedy Kostaryka przeprowadziłaby badania nad określeniem czy komercjalizacja produktów pochodzących z głowomłotów nie będzie miała negatywnych skutków na ich populację. Te dwie wysyłki spowodowały międzynarodowy sprzeciw i skandal. American Airlines które pierwotnie transportowały przesyłkę do Hong Kongu w końcu odmówiły dalszej współpracy przewozowej. Od tamtej pory Kostaryka przeprowadziła już wymagane badania i wprowadziła roczne moratorium na eksport płetw.

Jednak przyczyną która przypieczętowała decyzję o nominacji Solisa była wrześniowa zapowiedź braku negocjacji między rządem, a sektorem rybackim. Rząd twierdził, że nie będzie już respektował list wydawanych przez CITES i wznowi rozmowy z przewoźnikami typu American Airlines lub UPS na ponowne transporty płetw. Jednak zgodził się przejrzeć skład Rady Naukowej CITES aby dodać do niej członków przemysłu rybnego. Zdaniem ekologów największy postęp w dziedzinie ochrony rekinów dokonany został za prezydentury Laury Chinchilli (2010-2014). W 2010 nakazała ona wszystkim kutrom wyładować swój towar z pokładów i poddać go inspekcji urzędników. Wcześniej prywatne doki w Puntarenas służyły jako miejsca handlu płetwami z Tajwańczykami. W 2013 roku Sharkproject International przyznało Chinchilli nagrodę Strażnika Rekinów (Shark Guardian) 2013.