K O S T A R Y K A

MŁODE MATKI I SZKOŁA

27.07.2014

Narodowe Stowarzyszenie Dzieci (PANI) przyznało 627 stypendiów wartych 518 mln$ na rok 2014. Ich celem jest utrzymanie młodych matek w szkołach i pomoc w ukończeniu przez nich edukacji. Instytut organizuje też dla nich socjoedukacyjne warsztaty. W różnych częściach kraju ma w nich uczestniczyć ponad 300 matek. Zakres tematyczny warsztatów to zdrowie, edukacja, przedsiębiorczość, wychowywanie dziecka i nauczanie pewności siebie. Posiada także wolną od opłat infolinię prowadzącą prawne konsultacje oraz służącą jako telefon zaufania z psychologiem. W 2011 roku kostarykański urząd statystyczny (INEC) zanotował 13.867 urodzeń dokonanych przez młode matki. 476 kobiet było poniżej 15 roku życia.