K O S T A R Y K A

ZATRUCIE WODY JAKO AKT TERRORYZMU

22.07.2014

Nieznany sprawca lub sprawcy celowo skazili dużą ilością przynajmniej 6 różnych pestycydów i i środków grzybobójczych system wodny obsługujący 8.000 mieszkańców Higuito de Desamparados i Copalchi de Cartago. Na miejscu przy zbiorniku zasilającym odnaleziono 15 pustych worków i pojemników po toksycznych chemikaliach. Przynajmniej 8 osób zostało odwiezionych do szpitala z objawami wymiotów i biegunek. Incydent ten nazwano aktem terroryzmu. Natychmiast po wykryciu przerwano dostawy wody.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie