K O S T A R Y K A

WYASFALTOWANIE TRASY SANTA CRUZ-TAMARINDO

22.07.2014

Ministerstwo Robót Publicznych i Transportu (MOPT) oświadczyło, że praktycznie ukończona została (w 95%) 13,5 kilometrowa trasa między Santa Cruz i Tamarindo (tzw. szosa 27 de Abril-Villarreal). Koszt budowy wyniósł 4,4 bln colonów. Do wyasfaltowania pozostało jedynie 150 metrów. Wzdłuż trasy ma być wybudowana ścieżka rowerowa.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie