K O S T A R Y K A

DEFICYT HANDLOWY, EKSPORT, IMPORT 2014

22.07.2014

Bank Centralny w Kostaryce podał do wiadomości, że w pierwszej połowie 2014 roku deficyt handlowy wyniósł 3 bln. Jednocześnie eksport za ten okres osiągnął wartość 5,8 bln $ (wzrost o 0,5% w stosunku do roku ubiegłego). Import kraju w tym samym okresie wyniósł 9 bln $ (wzrost o 1,1%). Za napędzanie eksportu odpowiedzialne były głównie firmy ze specjalnych stref ekonomicznych. Za import zaś artykuły i towary.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie