K O S T A R Y K A

SZOSA DO MONTEVERDE

20.07.2014

Ministerstwo Robót Publicznych i Transportu (MOPT) podało do wiadomości, że szosa 606, prowadząca do Monteverde będzie zmodernizowana i poszerzona do 2016 roku. Od wielu lat miejscowi skarżyli się na jej stan co ich zdaniem wpływało negatywnie na turystykę. Narodowa Izba Turystyczna (CANATUR) wyraziła zaniepokojenie i również wiązała stan drogi z drastycznym spadkiem turystyki w regionie. W VI.2013 roku 500 mieszkańców Monteverde przemaszerowało Autostradą Panamerykańską w proteście.