K O S T A R Y K A

SAN RAMON I PROBLEM ŚMIECIOWY

10.06.2014

Rada miejska San Ramon ugięła się pod presją publiczną i odrzucił propozycję by w mieście otworzyć spalarnię śmieci i by codziennie otrzymywała ona 1.000 ton odpadów. Firma WRA Environmental Engineering, Inc. złożyła propozycję by przez pierwszy rok miasto dostarczało 1.000 ton śmieci dziennie lub płaciło różnicę za ewentualny niedobór. Natomiast po 3 latach byłoby zobligowane do dostarczania dziennie 1.500 ton śmieci. Wartość ta stanowi dzisiaj przynajmniej 1/3 pojemności wszystkich śmieci w kraju. Doprowadziłoby to do tego, że dziennie przez miasto przejeżdżałoby 100 śmieciarek. Prognozuje się, że śmieciarki pogorszyłyby stan dróg oraz byłyby sprawczyniami brzydkiego zapachu. Rada zgodziła się mianować komitet który będzie wyszukiwał sposobu rozwiązania problemu śmieci w kantonie.