K O S T A R Y K A

KOSTARYKA I PRACUJĄCE DZIECI

10.06.2014

Kostaryka która szczyci się najmniejszym odsetkiem zatrudnianych dzieci w Ameryce Środkowej, chce by do 2020 całkowicie wyeliminować ten proceder. W 2011 roku 47.400 dzieci w wieku 5-17 lat (4,6% społeczeństwa) było zatrudnionych przy różnego rodzaju pracach. Podług Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) 41.000 z nich wykonywało prace nielegalne dla dzieci.