K O S T A R Y K A

GRUŹLICA

27.05.2014

W 2013 roku zdiagnozowano 292 przypadki gruźlicy w Kostaryce, to o 43 mniej niż w 2012. Władze są jednak zaniepokojone liczbą odpornych na antybiotyki. W 2013 roku 6% przypadków w kraju było odpornych na leczenie. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) problem stanowi niewłaściwe użycie antybiotyków. Specjalną grupą ryzyka są młodzi dorośli. Z 292 przypadków 49 pochodziło z zakresu wiekowego 21-30 lat. Więcej zanotował jedynie przedział wiekowy 51-60.