K O S T A R Y K A

WIĘKSZE UPRAWNIENIA GEJÓW

22.05.2014

ONZ przyjęło pozytywnie decyzję Kostaryki o przyznaniu parom homoseksualnym świadczeń na tej samej zasadzie co parom heteroseksualnym. Ta decyzja rozszerza korzyści dla pracujących partnerów homoseksualnych jak również par heteroseksualnych żyjących w wolnych związkach. Poprawiono paragraf 15 artykułu 10 Ustawy Zdrowotnej. Wcześniej jako partnera uznawano „osobę, mężczyznę lub kobietę, która żyje w wolnym i stabilnym związku, pod jednym dachem z kimś odmiennej płci”. Po zmianach zapis ten brzmi: „osoba, mężczyzna lub kobieta która żyje w wolnym, stałym związku pod jednym dachem z osobą odmiennej lub tej samej płci”.