K O S T A R Y K A

RASY PSÓW UZNANE ZA GROŹNE

21.04.2014

Do Komisji Środowiska skierowano nowy projekt ustawy regulujący potencjalnie groźne rasy psów. Ustawa ma określać własność, hodowlę, tresurę, transport i sprzedaż takich ras. Będą wydawane specjalne licencje oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności. Gdyby się okazało, że ktoś nie ma takich dokumentów pies byłby konfiskowany i zatrzymany w schronisku do czasu aż właściciel spełniłby wymagania. Miasta miałyby organizować takie schroniska i być odpowiedzialne za wydawanie licencji. Ustalałyby opłaty za licencje, które przeznaczane byłyby z kolei na działalność schronisk. Ustawa za potencjalnie groźne uznaje te psy, które ze względy na swoją wrodzoną agresywność lub psychikę są zdolne do zranienia lub śmierci ludzi oraz poważnego zniszczenia posiadłości. Listę gatunków miałoby sporządzić Ministerstwo Rolnictwa i Zwierząt Hodowlanych (MAG).

Inne na ten temat

Podobne tematycznie